Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 62 Kč

popular

Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 42 Kč

» Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.

 

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.  

Výroba svatebních tiskovin s potiskem textu a svatební doplňky nabízené prostřednictvím internetového obchodu https://www.svatebnioznameni.net jsou vždy vyráběny pouze zakázkově, řídí se tedy dle podmínek zakázkové výroby.

Jedná se o výrobky, vyráběné přímo na míru kupujícího, a to na základě §53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu.

 

Zaslaná objednávka svatebních tiskovin s tiskem a svatebních doplňků je závazná. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy lze pouze do zahájení prvních úkonů výrobního procesu (grafické práce na zakázce).

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího v průběhu zpracování objednávky (grafické úpravy, tisk, expedice), je kupující povinen uhradit veškeré náklady vzniklé při zpracování objednávky.

 

  • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

1. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužívané, nepoškozené a neopotřebované. Zboží nesmí nést známky používání. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

2. Zboží doručit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího (nezapomeňte pojistit zásilku do výše hodnoty zboží a zabezpečit v obálce - zásilce proti poškození při přepravě) spolu s přiloženým formulářem o "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy" a originál fakturou - daňovým dokladem.

3. Odeslat žádost o odstoupení na adresu prodávajícího: Miroslava Kobernová, Havanská 2811, 390 05 Tábor 5. Žádost musí obsahovat veškeré identifikační informace, jako je číslo faktury, datum prodeje a způsob vrácení peněz.

 

NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU - Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI KONTROLY NEMŮŽE BÝT PŘEVZATO!!

 

  • Při splnění všech výše uvedených podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácení peněžních prostředků probíhá pouze převodem na uvedený účet.

  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.                    
  • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další vzniklé náklady. Upozorňujeme, že také platí možnost účtovat storno poplatek ve výši poštovních výdajů, plus nákladů na zpětné zabalení.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení v PDF a zaslání poštou je možné vytisknout ZDE.

M2JjZWY2Yz