Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 62 Kč

popular

Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč

Ochrana osobních údajů, cookie
Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

 

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Miroslava Kobernová, se sídlem Havanská 2811,

390 05 Tábor 5, identifikační číslo: 65947568, zapsaná v registru živnostenského úřadu města Tábor pod č.j.: OŽ/2249/2008/Pa/2 (dále jen "Správce"). 

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Havanská 2811, 39005 Tábor 5, adresa elektronické pošty info@svatebnioznameni.net, telefon + 420 777 061 932. 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

  1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "nařízení").

 

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu ze strany Správce splnit.

4.2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. 

5.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje Správcem uloženy, jsou 3 roky. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 

5.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé Správce)

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou: 

Firmy zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu - Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra).

Zpracovatelé polygrafických služeb, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Zpracovatelských smluv.

Česká pošta s. p. (přepravní společnost).

Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

 

  1. INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

7.1. Na webových stránkách používáme k vylepšení našich služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny společností Google.

7.2. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies.

7.3. Účel souborů cookies je čistě statistický. Cookies jsou používány pro zvýšení efektivity Vašich návštěv na naší stránce a zlepšení služeb.

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte:

právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo na opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost Vašich osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

8.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Správci dle čl. 7 GDPR. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu info@svatebnioznameni.net.

8.3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu dle čl. 77 GDPR. 

8.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.3. Správce prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům správce, které určují, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce a spolupracujících firem a jsou povinny zachovat mlčenlivost o osobních údajích a o implementovaných bezpečnostních opatřeních.

9.4. Po ukončení poskytování plnění je Správce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona (například pro zákonné potřeby Policie).

 

  1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Odesláním objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen (a) s obchodními podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte. 

10.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na našich webových stránkách. 

10.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl (a).

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018

NGI0OTgz