Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

Moje cena je 40 Kč
Moje cena je 53 Kč
Moje cena je 45 Kč

Motta na svatební oznámení

A UŽ JSTE VIDĚLI NAŠE

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ ?

U svatebních mott, pokud je nám znám, uvádíme také autora. Nepřebíráme však zodpovědnost za pravopisnou ani obsahovou správnost uváděných mott.

 

Motto č. 1

. . . a kroužek na Tvém prstě
je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
Seifert

 

Motto č. 2

. . . a motto, ať nám napíše sám život . . .

 

Motto č. 3

. . . ano, ano, už je to tak, svoje ANO si řekneme . . .

 

Motto č. 4

. . . a slibuji, že Ti zachovám
lásku, úctu a věrnost . . .

 

Motto č. 5

. . . a všechno začalo tím, že jsi jednoho dne
vzal moje ruce do svých . . .

 

Motto č. 6

. . . a život je hrou,
kterou hrajeme naostro . . .

 

Motto č. 7

Abys byl milován, miluj!
Martialis

 

Motto č. 8

Abys plně vychutnal štěstí,
musíš mít někoho,
s kým se o ně rozdělíš.

 

Motto č. 9

Ach má lásko sladká,
jak mám Ti to jen říct.
Každá chvíle je krátká
a já nemám nic.
Já nemám víc než Tebe,
můj dech jenom Tvůj zná,
nech mne jít vedle sebe
. . . Tak pojď lásko má.

 

Motto č. 10

A na konec Ti celý svět,
se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat, kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.

 

Motto č. 11

Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím . . .

 

Motto č. 12

Ať Vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád.
A bylo by moc pošetilé pro život hledat jízdní řád.
Tak jeden mladík s jednou slečnou se spolu octli na trati,
kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí ...

 

Motto č. 13

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač, drahá, jen tiše řekni:
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

 

Motto č. 14

Až uslyšíš hlahol zvonů znít, pak dvě srdce v jedno se spojí,
Ty budeš slzy v očích mít, a budeme navždy svoji.

 

Motto č. 15

Až v tichém chrámu před oltářem
se naše ruce spojí,
loučit se budem se svobodou
a matičkou svoji.

 

Motto č. 16

Až tiché "ANO" ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř, že láska má Ti navždy zůstane,
jen s Tebou chci stále žít . . .

 

Motto č. 17

Až zazní "ANO" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

 

Motto č. 18

Až závoj budu zvedat
a polibkem zpečetíme své "Ano"
neplač drahá, jen tiše pověz:
"Co jsme si přáli, se dnes stalo".

 

Motto č. 19

Beru si lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co dnes Ti daruji.

 

Motto č. 20

Beru si Tě takového, jaký jsi
a takovou, jaká jsi.
Beru si Tě s Tvými požadavky,
s Tvými chybami
a s celým Tvým životním zákonem.
Jsi to, co jsi.
A tak Tě i miluji.
R. Rolland

 

Motto č. 21

Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném . . .
Maurois

 

Motto č. 22

Běž za štěstím a nečekej a těš se s ním . . .
G. de Bornei

 

Motto č. 23

Bohatý cit je chudý na slova,
nemá se krášlit, sám je krásný dost.
W. Shakespeare

 

Motto č. 24

Bojím se o své oči
- Tvoje miluji.
Přimhuřuji, opatrně své
- Tvoje líbám.
Nevím, které by bylo těžší ztratit.

 

Motto č. 25

B. Smetana: " Prodaná nevěsta "
V každé době věrni
zůstaneme sobě . . .

 

Motto č. 26

Byli jsme dva
a měli jsme jedno srdce.
F. Villon

 

Motto č. 27

. . . budeme šťastni,
protože chceme být šťastni . . .

 

Motto č. 28

Bůh stvořil lásku, protože věděl, že se potkáme.

 

Motto č. 29

Celé umění manželství spočívá ve způsobu jak se snášet s druhým.
Znamená to trpělivost, sebeovládání, shovívavost . . .
Znamená to odvahu, humor, střízlivý rozum.

 

Motto č. 30

Cestičkou schůdnou i trnitou
životem půjdeme spolu,
láska nám bude oporou
v starostech, štěstí i bolu.

 

Motto č. 31

Co Bůh spojí, člověk nerozdělí.

 

Motto č. 32

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal

 

Motto č. 33

Co je sladšího, než mít někoho,
s nímž máš odvahu hovořit o všem tak,
jako se sebou?

 

Motto č. 34

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

 

Motto č. 35

Dávám Ti lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co Ti dnes slibuji.

 

Motto č. 36

Dávám Ti srdce a čistou lásku,
Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já,
společně půjdem životní stezkou,
Ty budeš můj, já budu Tvá.

 

Motto č. 37

Dej mi ruku svou, má milovaná,
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

 

Motto č. 38

Dnes dávám Ti ruku svou
a prosím o tu Tvou.
Spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

 

Motto č. 39

Dobré i zlé, co život nám dá,
chci s Tebou snášet . . .

 

Motto č. 40

Dobré manželství není dar,
člověk si ho musí zasloužit.

 

Motto č. 41

Dobře žít, znamená nežít pro sebe.
Rázus

 

Motto č. 42

Do prstýnků našich vrytý bude den,
kdy společným ANO
náš sňatek bude uzavřen.

 

Motto č. 43

Dva je víc než jeden . . .

 

Motto č. 44

Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.

 

Motto č. 45

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
John Lennon

 

Motto č. 46

Hněv se nepřekoná hněvem,
ale opravdovou láskou.
Buddha

 

Motto č. 47

Chceš-li být milován, miluj.
L. A. Seneca

 

Motto č. 48

Chceš-li dobrou ženu,
buď správným mužem.

 

Motto č. 49

Chci s Tebou celý život žít,
chci jenom Tebe v srdci mít,
chci Tvoji lásku láskou oplácet,
nechci se s Tebou nikdy rozcházet.

 

Motto č. 50

Chvilka bláznovství je sladká.

 

Motto č. 51

Chytil jsem motýla - zahynul.
Utrhl jsem květinu - zvadla.
Poznal jsem, že všeho, co je krásné,
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

 

Motto č. 52

I kdyby vše potěšení
v tom žití bylo vzato
a jenom láska zůstala,
ten život stál by za to.

 

Motto č. 53

Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
budu já s Tebou, budeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.

 

Motto č. 54

Já osud svůj dnes do rukou Tvých svěřuji Ti.
J. Seifert

 

Motto č. 55

Jdi s tím, kdo Tě má rád . . .
V. Hugo

 

Motto č. 56

Jdi s tím, kdo Tě miluje.

 

Motto č. 57

Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš . . .

 

Motto č. 58

Je krásné někoho mít rád a nikdy ho nezklamat.

 

Motto č. 59

Je krásné žít a životu se smát,
je krásné žít a někoho mít rád.

 

Motto č. 60

Je lehké říci - "Mám Tě rád".
To dokáže i dítě.
Těžší je však lásku dát
a říci - "Vážím si Tě".

 

Motto č. 61

Je lepší žít smutný s láskou, než být veselý bez ní.
J. W. Goethe

 

Motto č. 62

Je něco krásnějšího než láska,
která nám srdce spoutala
a slovo, které vyslovil jsi,
abych Tvojí zůstala.

 

Motto č. 63

Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost,
kdo zná krásu nejvšednějších malých činností,
jen ten umí milovat a ocenit krásu.
E. Pegas

 

Motto č. 64

Jen s Tebou chci překvapit budoucnost ...

 

Motto č. 65

Jen s Tebou toužím změnit budoucnost ...

 

Motto č. 66

Je třeba být si trochu podobní,
abychom si rozuměli,
ale být trochu rozdílní,
abychom se milovali.

 

Motto č. 67

Jen tři slova v srdci měj:
MILUJ, TRP a ODPOUŠTĚJ!

 

Motto č. 68

Jsi mnou daleko víc než já sama.
Ať jsou naše duše z čehokoli,
moje a tvoje jsou jedno.
E. Brontëová

 

Motto č. 69

Jsi mou nadějí i touhou,
mou láskou i silou,
jsi mi vším.
Tento den, celý život.

 

Motto č. 70

Jsi to, co jsi a tak Tě i miluji.
R. Rolland

 

Motto č. 71

Jsme dva. Dva na všechno
- na lásku, na život,
na boj i bolest
a na hodiny štěstí.
Dva na výhry a prohry,
na život i na smrt - dva.
Karel Čapek

 

Motto č. 72

Jsme šťastni tím, že máme sebe.

 

Motto č. 73

Jsme takoví, jací jsme . . .

 

Motto č. 74

Každý jsme anděl s jedním křídlem . . .
Abychom vzlétli, musíme se obejmout.
L. de Crescendo

 

Motto č. 75

Každý svého štěstí strůjce.

 

Motto č. 76

Kdo by ve světě vynalezl hlasu,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, času,
každého si ona podmaní.
K. H. Mácha

 

Motto č. 77

Kdo je v lásce moudrý,
miluje co nejvíc
a mluví co nejmíň.

 

Motto č. 78

Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
Aischylos

 

Motto č. 79

Kdo miluje, není už sám.
J. Deml

 

Motto č. 80

Kdo šťastně žije,
ten ví, co znamená štěstí.
čínská moudrost

 

Motto č. 81

Kdyby neexistovali optimisté,
neexistoval by stav manželský.

 

Motto č. 82

Kdybychom čekali
na setkání s ideálem,
strávili bychom celý život v čekání.

 

Motto č. 83

Když dvě srdce to táhne k sobě
a jejich tlukot dostal spád,
Ty rozumíš mi, já zas Tobě,
když máš ráda, mám Tě rád.

 

Motto č. 84

Když miluješ, není co řešit.

 

Motto č. 85

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.
Lope de Vega

 

Motto č. 86

Když zazní "ano" obou nás
kostelní tichou melodií,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.

 

Motto č. 87

Když zazní "ano" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas:
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

 

Motto č. 88

Kéž je nám Bůh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář.
(Ž 67,2)

 

Motto č. 89

Končí již krásné a vznešené " Já ",
začíná prosté, ale o to krásnější " My ".

 

Motto č. 90

Konec snění, začíná život . . .
J. W. Goethe

 

Motto č. 91

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství, ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

 

Motto č. 92

Kytici bílých růží
Ti do náruče dám,
ta Ti za mne poví,
jak vroucně rád Tě mám.

 

Motto č. 93

. . . láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžké je . . .
Ščipačov

 

Motto č. 94

Láska buď neodpouští nic,
nebo odpustí všechno.
Honoré de Balzac

 

Motto č. 95

Láska je dar od Boha, za který jsme vděčni člověku.
L. Durtain

 

Motto č. 96

Láska je hnutí, které nutí
dva blázny do blbnutí.

 

Motto č. 97

Láska je jako prsten a prsten nemá konce.

 

Motto č. 98

Láska je jako slza, vznikne v oku a pronikne až do srdce.

 

Motto č. 99

Láska je, když nelze, nelze jinak.
O. Mikulášek

 

Motto č. 100

Láska je krásná . . .

 

Motto č. 101

Láska je krásný dar,
však krásnější je věrnost,
láska bez věrnosti
je pouhá malichernost.

 

Motto č. 102

Láska je krásná plná citu a něžnosti
a přece má plno těžkostí,
je zkouškou života a věrnosti.

 

Motto č. 103

Láska je kouzelná.
I když si sám kouzelník,
nikdy nepochopíš její kouzla.
V. A. Heidenstam

 

Motto č. 104

Láska je nejhlubší poznání.
M. Pujmanová

 

Motto č. 105

Láska je nejkrásnější cesta od srdce k srdci: přímá linie.
A. F. Bebel

 

Motto č. 106

Láska je nejvyšším darem.

 

Motto č. 107

Láska je poezií života.

 

Motto č. 108

Láska je přání dávat,
nikoli dostávat.

 

Motto č. 109

Láska je především dávat, ne přijímat.
E. Fromm

 

Motto č. 110

Láska je slepá, proto miluje tmu.
Oscar Wilde

 

Motto č. 111

Láska je štěstí,
které si dáváme navzájem.

 

Motto č. 112

Láska je touha po kráse.

 

Motto č. 113

Láska je u zrodu všech velkých činů.

 

Motto č. 114

Láska je vzácná květina,
ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji
na okraji propasti.
Stendhal

 

Motto č. 115

Láska je vzácné koření - a my ji máme.
My jsme svoji.
V. Nezval

 

Motto č. 116

Láska je všechno, co potřebujeme ...

 

Motto č. 117

Láska mění chatrč na pozlacený palác.

 

Motto č. 118

Láska nade vším vítězí. My jí podléháme.
Vergilius

 

Motto č. 119

Láska nás svedla, láska nás spojí,
v lásce a věrnosti budeme svoji.

 

Motto č. 120

Láska není jenom brát, ale i dávat.
To není jenom vodit se za ruku,
ale především umět podat tu ruku
jeden druhému v pravou chvíli.

 

Motto č. 121

Lidé nežijí tím, že se o sebe starají,
ale tím, že je v nich láska.

 

Motto č. 122

Láska se dává, láska se nebere.
H. Sienkiewicz

 

Motto č. 123

Láska ta odpouští, láska ta věří,
naději neztratí, kdo se jí svěří.

 

Motto č. 124

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.
Sandová

 

Motto č. 125

Láska uvádí vše do pohybu.
Debussy

 

Motto č. 126

Láska žije z laskavých maličkostí.

 

Motto č. 127

Láskou člověka se otvírá
brána nebeská dokořán.
St. Ambrogio

 

Motto č. 128

Lépe je být smutný s láskou,
než být veselý bez ní.
J. W. Goethe

 

Motto č. 129

Máme se rádi, tak se prostě bereme.

 

Motto č. 130

Máme se rádi, to vy víte,
že nezklamem, to uvidíte.

 

Motto č. 131

Manželství je moře,
pro které ještě nebyl vynalezen kompas.
H. Heine

 

Motto č. 132

Manželství je plné starostí a trní,
ale nese ovoce, které se jinde nenarodí.
Sainte-Beuve

 

Motto č. 133

Manželství je pokus
a každý pokus má svou cenu.
O. Wilde

 

Motto č. 134

Manželství je tichý přístav,
do kterého vplouvají šťastné lodě.

 

Motto č. 135

Manželství vyžaduje řád.
Je to nejstarší a nejkrásnější řád,
který založil a jemuž ožehnal sám Stvořitel.
J. G. Hereder

 

Motto č. 136

Máš-li lásku, máš všechno . . .
John Lennon

 

Motto č. 137

Milovat a milován býti
je největší štěstí na světě.
J. W. Goethe

 

Motto č. 138

Milovat člověka, to znamená brát ho jaký je.
Maurier

 

Motto č. 139

Milovat každého je totéž,
jako nemilovat nikoho.
Antal Stašek

 

Motto č. 140

Milovat je krásné, umění je žít.

 

Motto č. 141

Milovat neznamená hledět jeden do druhého,
ale pohlížet společně jedním směrem.
Saint – Exupéry

 

Motto č. 142

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši a srdce.
V. Hugo

 

Motto č. 143

Milovat někoho, znamená zestárnout s ním.
A. Camus

 

Motto č. 144

Milovat znamená být schopen
obětovat se pro druhého.
Michel Quoist

 

Motto č. 145

Milovat znamená dát přednost
někomu před sebou samým.

 

Motto č. 146

Milovat znamená dívat se jedním směrem.
A. de Saint-Exupéry

 

Motto č. 147

Milovat znamená stát se pro druhého
nepostradatelným . . .

 

Motto č. 148

Milovat znamená
ve štěstí druhého
nacházet štěstí vlastní.

 

Motto č. 149

Milovat znamená žít životem toho,
koho miluješ.
L. N. Tolstoj

 

Motto č. 150

Milovat vady je větší láska
než milovat dokonalost.

 

Motto č. 151

Milovat v životě lze jen jednou.
Všechna ostatní milování jsou pouhé kratochvíle srdce.
F. Caballerová

 

Motto č. 152

Milujeme tak, jak umíme.

 

Motto č. 153

Miluji a chci Tě stokrát víc.
V slzách, smíchu, trápení i štěstí,
dělit se s Tebou o vše v každý čas,
aby, až jednou na vlasy nám padne sníh,
mohli jsme si říct - život byl krásný.
W. Shakespeare

 

Motto č. 154

Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji,
ale potřebuji Tě proto, že Tě miluji.

 

Motto č. 155

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože jsi můj život.
John Lennon

 

Motto č. 156

Mnoho zmůže síla duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všecko zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

 

Motto č. 157

Motto
. . . život nám napíše sám . . .

 

Motto č. 158

Muž a žena dohromady vytvářejí
teprve skutečného člověka.
Feuerbach

 

Motto č. 159

Muž a žena jsou dvě noty,
bez kterých struny lidské duše
nevydají správný a plný akord.
G. Mazzini

 

Motto č. 160

My jsme poznali lásku,
jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ni.
(1 Jan 4, 16)

 

Motto č. 161

My našli se . . .
snad pozdě . . .
a přeci nebi dík,
že jsme se vůbec našli,
za každý okamžik.
J. Vrchlický

 

Motto č. 162

My říkáme láska,
ale on je to celý zástup citů,
ani v tom houfu nemůžeme
všechny rozeznat.
K. Čapek

 

Motto č. 163

Naše heslo je a bude,
milovat se vždy a všude.

 

Motto č. 164

Nazvi mě láskou,
já láska Tvoje budu.
Říkej mi štěstí,
Tobě jen já chci ho dát.
Vždy tím vším Ti budu,
co Ty mi sám chceš dát.

 

Motto č. 165

Nebýt milován je smůla,
ale nemilovat, to je neštěstí.
A. Camus

 

Motto č. 166

Ne iluze. Ne sny.
Protože život je těžký,
proto Tě chci.
Může-li něco hezčí být,
než Tebe milovat a s Tebou žít.

 

Motto č. 167

Nejkrásnější na světě nejsou věci,
ale okamžiky.

 

Motto č. 168

Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.

 

Motto č. 169

Největší štěstí je,
když člověk ví, proč je šťasten.
Dostojevskij

 

Motto č. 170

Největším štěstím je moci žít
pro to, pro co jsme ochotni zemřít.

 

Motto č. 171

Nekonečným přátelstvím
se začala nová láska
a nekonečnou láskou
se končí naše přátelství.

 

Motto č. 172

Nemiluje ten, kdo nemiluje vždy.
Aristotelés

 

Motto č. 173

Nemiluji Tě proto, že Tě potřebuji,
ale potřebuji Tě proto, že Tě miluji.

 

Motto č. 174

Není jiného léku na lásku,
než více lásky.
Thorieu

 

Motto č. 175

Není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.

 

Motto č. 176

Není krásnějších pohádek nad ty,
které si život vytváří sám . . .
H. Ch. Andersen

 

Motto č. 177

Není nic krásnějšího než láska,
která nám srdce spoutala
a slovo, které jsi vyslovil,
abych Tvojí zůstala.

 

Motto č. 178

Není zamilován,
kdo nemiluje navždy.
Euripides

 

Motto č. 179

Ne pro sny, ale pro život Tě chci.

 

Motto č. 180

Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé.
Žalm 127, J

 

Motto č. 181

Ne v tom, že jsme milováni,
ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
H. Casson

 

Motto č. 182

Nic ze sympatie, ale z lásky.
Nic na čas, ale na celý život.

 

Motto č. 183

Nikdo mě nemůže milovat víc,
než Ty . . .

 

Motto č. 184

Nikdo se nenarodil pro štěstí,
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

 

Motto č. 185

Ode dneška ne Já, ne Ty - ale My . . .

 

Motto č. 186

Ode všech těžkostí a bolů života
nás osvobozuje jediné slovo:
To slovo je láska . . .
Sofokles

 

Motto č. 187

Odcházím od těch,
kteří mě milovali,
jdu za tím,
od koho lásku očekávám.

 

Motto č. 188

Odřekni se života, logiky, světa,
prostě všeho - jen lásky ne.
R. Rolland

 

Motto č. 189

Odvážným štěstí přeje.

 

Motto č. 190

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho,
s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.
H. F. Amiel

 

Motto č. 191

Osud nám štěstí dal
a my se budem brát,
děkujeme všem přátelům,
kteří nám budou blahopřát.

 

Motto č. 192

Oženit se, znamená zdvojnásobit
svoje povinnosti a na polovinu
omezit svoje práva.
Schopenhauer

 

Motto č. 193

Podej mi ruku moje milá,
podej mi ruce své obě,
jsem rád, že jsi se mě tak zalíbila
a že jsem se zalíbil já Tobě.

 

Motto č. 194

Poezie života je láska.
Svatopluk Čech

 

Motto č. 195

Pohádka končí, začíná život . . .

 

Motto č. 196

Pojď živote, jako lehký vánek s námi,
ukaž nám cestu, krásu, osud svůj,
my cítíme se spolu šťastni,
já chci být jen Tvá,
já chci být jen Tvůj.

 

Motto č. 197

Pouze život,
který žijeme pro druhého,
stojí za to.
Einstein

 

Motto č. 198

Poznáš-li srdce,
které chce Ti věrno být,
pak nech si jen to
a nechtěj jiné mít.

 

Motto č. 199

Pravá láska je stav,
ve kterém člověk cítí
osudovou potřebu být neustále
s milovanou bytostí.
K. Čapek

 

Motto č. 200

Pro celý svět nemusíš
znamenat nic,
ale pro mne znamenáš celý svět.

 

Motto č. 201

Pro lásku není důležité,
aby se k sobě lidé hodili,
ale aby spolu byli šťastni.
B. Bardot

 

Motto č. 202

Pro naše štěstí je důležitější
co člověk je, než co má.

 

Motto č. 203

Protože život je těžký,
proto Tě chci.
Může-li něco hezčí být,
než Tebe milovat a s Tebou žít.

 

Motto č. 204

Před manželstvím se domníváme,
že milujeme -
v manželství se to teprve učíme.
Kastner

 

Motto č. 205

Rozestřel jsem své sny
pod Tvé nohy,
našlapuj lehce, protože
šlapeš po mých snech.

 

Motto č. 206

Sám nejsi nic . . .
W. Shakespeare

 

Motto č. 207

Sám nejsi nic,
však s druhým srdcem síla . . .

 

Motto č. 208

S láskou a se smyslem pro humor
má naději každé manželství.
S. Hailey

 

Motto č. 209

Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že Tě nikdy neopustím, a že s Tebou ponesu
všechno dobré a zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen

 

Motto č. 210

Slovy tu něhu vyslovit nelze,
na strunách by se dala jen hrát . . .

 

Motto č. 211

Slovy tu něhu vyslovit nelze,
na strunách by se dala jen hrát . . .
Tichounce, tiše, docela tiše
srdce chce z lásky se zpovídat.
S. K. Neumann

 

Motto č. 212

Slunce ať svítí,
kde jsme my.

 

Motto č. 213

Společně si můžeme
dát všechno . . .

 

Motto č. 214

Společná cesta životem,
to byla naše touha,
dnes splnila se konečně,
ať šťastná je a dlouhá.

 

Motto č. 215

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

 

Motto č. 216

Srdce je zakletý anděl v těle.
Snad hledá zase jen anděla v jiném,
který by je vysvobodil.
E. M. Arndt

 

Motto č. 217

Srdce zná důvody o nichž rozum nic neví.

 

Motto č. 218

S Tebou chci jít až na konec světa . . .

 

Motto č. 219

Světu jsi možná jen jednou osobou,
ale jedné osobě můžeš být celým světem.
Karl Heinrich Waggerl

 

Motto č. 220

. . . tak jeden mladík s jednou slečnou,
teď potkali se na trati,
kéž dojedou až na konečnou,
kéž na trati se neztratí . . .

 

Motto č. 221

Teorie lásky je božská,
její praxe ďábelská.
Shakespeare

 

Motto č. 222

Teprve, když jsme nalezli lásku,
víme, co jsme v životě postrádali.

 

Motto č. 223

Tu jsem náhle viděl,
že mohu pro druhého něco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šťastný,
protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít.
E. M. Remarque

 

Motto č. 224

Tvá věrná ruka v ruce mojí,
Tvůj věrný obraz v srdci mém,
my navždy zůstaneme svoji
i myšlenkou i každým snem.

 

Motto č. 225

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
Fr. Branislav

 

Motto č. 226

Už se nemusíte více ptát,
kdy se budeme konečně brát . . .

 

Motto č. 227

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí
milou ženili.
Fráňa Šrámek

 

Motto č. 228

V dobrém i zlém chceme při sobě stát
a milovat se bez výhrad.

 

Motto č. 229

V dobrém manželství
jeden od druhého vyžaduje málo.
V krásném manželství
se všechno dává a přijímá.
Ortega E. Gasset

 

Motto č. 230

Velkým přátelstvím začala
naše láska,
velkou láskou
končí naše přátelství.

 

Motto č. 231

Ve víru života jsem si Tě vyhledala
a do Tvých rukou dala život svůj,
starej se o něj, lásko moje,
vždyť to bude i život Tvůj.

 

Motto č. 232

Věříme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji,
já Tvým a Ty mou.

 

Motto č. 233

V krásném manželství
se všechno dává a přijímá.
Ortega E. Gasset

 

Motto č. 234

V okamžiku lásky trvá vše navždy
a nic víc neexistuje.

 

Motto č. 235

Vše co milujeme,
stává se zázrakem.
J. Wolker

 

Motto č. 236

Všechno, co jsme vykonali s láskou, zůstává.

 

Motto č. 237

Všechno, co miluji,
ztrácí polovinu kouzla,
když při tom nejsi se mnou.
Clara Ortega

 

Motto č. 238

Vybral jsem si:
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain

 

Motto č. 239

Vykročili jsme dva: Ty a já.
Vyšli jsme do davu lásky
a do svých srdcí jsme jako na hrob
vytesali naše jména . . .

 

Motto č. 240

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít.
... a potkat se jednou a najít se navždy.

 

Motto č. 241

Zamilovanost je nemoc, která se léčí svatbou.

 

Motto č. 242

Zastav se okamžiku, jsi překrásný . . .
J. W. Goethe

 

Motto č. 243

Z lásky jsme zrozeni, lásku chcem dát,
lásku, co na věky bude nás hřát.
Láska ta odpouští, láska ta věří,
naději neztratí, kdo se jí svěří.

 

Motto č. 244

Změna nás zamíchává do života.
Morgenstern

 

Motto č. 245

Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne, natož pak ze života.
J. Werich

 

Motto č. 246

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď . . .

 

Motto č. 247

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
k štěstí doprovoď.

 

Motto č. 248

Žijme tak, aby ani jeden z nás nepocítil, že žije sám.

 

Motto č. 249

Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí pro dva,
kteří si porozumí.

 

Motto č. 250

Život přeci není nic jiného,
než řetěz hloupých nápadů.
A jak je někdy krásné
je uskutečnit . . .
B. Hrabal

 

MGM3YjU1