Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Cena s potiskem 43 Kč
Cena s potiskem 48 Kč
Cena s potiskem 49 Kč

popular

Cena s potiskem 25 Kč
Cena s potiskem 25 Kč
Cena s potiskem 20 Kč

Jak na objednávku
Jak na objednávku

        

 

Svatební tiskoviny na webových stránkách www.svatebnioznameni.net jsou rozděleny do jednotlivých katalogů. Kupujícímu je umožněno si všechny nabízené produkty řádně prohlédnout.

 

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

 

V úvodu každého katalogu je uvedena informace o minimálním počtu kusů pro objednání svatebních tiskovin, popř. další informace specifické pro objednání svatebních tiskovin z daného katalogu (technologie tisku svatebních textů, …).

 

 

 OBJEDNÁVKA SVATEBNÍCH TISKOVIN

 

U každého svatebního oznámení jsou uvedeny pro daný vzor parametry, popř. jednoduchý popis tiskoviny. Dále jsou zde zobrazeny (pokud jsou v nabídce) další barevné varianty vzoru a související zboží ke svatebnímu oznámení (pozvánky ke stolu, jmenovky ke stolu, obálky, menu …). Cena uvedená u daného vzoru je za 1 ks s potiskem.

 

U vybraného vzoru kupující v roletce vybere barvu písma a typ písma (ukázka jednotlivých fontů je zobrazena v horní části produktové stránky daného vzoru).

 

Pokud by kupující měl zájem o kombinaci dvou fontů nebo barev, v roletce u daného svatebního oznámení uvede pouze jeden font (jednu barvu) a v "Údajích pro tisk", v sekci "Poznámka pro nás", specifikuje daný požadavek.

Ke každému svatebnímu oznámení dodává prodávající standardní obálky zdarma. 

K některým vzorům lze doobjednat luxusní obálku, ta již v ceně není. Možnost dokoupení luxusní obálky je uvedena u jednotlivých vzorů svatebních oznámení. Pokud není u daného oznámení tato možnost uvedena, nelze obálku objednat. 

 

Pokud má kupující o takové obálky zájem, vybere tento požadavek v roletce.

 

Dále kupující uvede požadovaný počet kusů. V případě objednávky dvou textových variant uvede celkový počet obou variant a v "Údajích pro tisk" rozepíše požadované počty s daným textem.

 

Pozor: Pro každou textovou variantu (jazykovou mutaci) svatebních oznámení je nutné dodržet minimální počet kusů pro objednání. V ceně přípravy tisku není zahrnuta druhá varianta svatebních oznámení. O tento úkon ve výši 350 Kč bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení. 

 

Nyní může kupující kliknout na "Dát do košíku".

 

Pokud si kupující přeje další související tiskoviny k vybranému vzoru, pokračuje stejným způsobem.

Bez vložení do košíku se tyto tiskoviny nezapočítají do celkové cenové kalkulace.

Pro objednání dvou variant pozvánek ke stolu postupuje kupující shodným způsobem jako u objednávky dvou variant svatebních oznámení (uvede celkový počet obou variant a v "Údajích pro tisk" rozepíše požadované počty s daným textem).

 

Pokud má kupující již všechny požadované svatební tiskoviny v košíku, klikne v pravém spodním rohu na ikonu "Košík", zde se zobrazí zboží, které kupující vložil do košíku. Pokud je vše v pořádku, klikne kupující na "Do košíku".

 

V košíku je možné ještě jednou zkontrolovat počty objednaných kusů u jednotlivých tiskovin, popř. množství opravit.

 

V levé části košíku kupující zaškrtne danou "Přípravu tisku". Zde je nutné vybrat "Přípravy tisku" dle objednaných tiskovin (popis u každé přípravy tisku v závorce).

 

Dále kupující vybere způsob platby a klikne na "Údaje pro tisk".

 

 ÚDAJE PRO TISK

 

Zde kupující vyplní všechny potřebné textové kolonky. Pokud si některý údaj nepřeje vyplnit, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku. Například, pokud nechce kupující uvádět adresy ženicha a nevěsty nebo motto.

 

Jména snoubenců

Pokud si kupující nepřeje uvádět příjmení snoubenců, uvede pouze jména snoubenců. 
Pokud jsou jména (nebo jméno a příjmení) snoubenců uvedeny ve svatebním textu, do kolonek jmen a příjmení je nutné uvést pomlčku.

 

Adresy snoubenců

Pokud kupující požaduje na svatební oznámení uvést adresy, kolonku vyplní v požadovaném tvaru. Pokud si adresy nepřeje uvést, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku. Pokud mají snoubenci adresu společnou, postačí ji uvést pouze jednou (např. k nevěstě).

 

Motto

Motto je možné vybrat z naší nabídky, popř. uvést své vlastní.

 

Text

Text je možný vybrat z naší nabídky, popř. uvést vlastní. Text je nutné uvést v té podobě, v jaké si ho kupující přeje natisknout na svatební oznámení (datum, čas a místo obřadu).

 

Další tiskoviny

Pokud si kupující dal do košíku i ostatní tiskoviny, rozklikne "Další svatební tiskoviny".

 

Zde vyplní požadované kolonky standardním způsobem.

 

Do kolonky "Pozvánka ke stolu č. 1" napíše požadovaný text. Nejčastěji používaný text je: Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu.

Pokud si kupující přeje dvě textové varianty, vyplní i kolonky "Pozvánka ke stolu č. 2" a "Počty kusů".

 

V kolonce "Jmenovky ke stolu" kupující oddělí jména hostů čárkou. Například: Nevěsta, Ženich, Maminka nevěsty, Maminka ženicha, Babička Marie, . . .

Seznam jmen hostů nepište v objednávce pod sebe, ale vedle sebe a jména oddělujte čárkou.

 

Kolonka "Poznámka pro nás" slouží k doplňujícím informacím k objednávce. Např. Jména uvést v typu písma Kastler, ostatní text v typu písma Ottawa.

 

Dodací údaje

Kupující vyplní požadované údaje. Pokud jsou dodací údaje jiné než fakturační, vyplní i fakturační údaje.

 

Pokud je vše v pořádku, klikne na "Rekapitulace". Po kontrole klikne na "Objednat moje oznámení".

 

Kupující píše správně česky. S čárkami a háčky, kde mají být.
Za čárkou v souvětí, za tečkou za větou i za tečkou v datu se dělá mezera. Je nevhodné psát velkými písmeny.

 

Při volbě textu a svatebního verše je nutné akceptovat jejich délku vůči velikosti svatebního oznámení. Typ a barvu písma je nutné vybrat z nabídky katalogu, ze kterého je vybrané svatební oznámení. 
U názvu ulic, měst, kostelů a jiných památek je nutné psát správnou velikost počátečních písmen. 

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a udělení souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

 

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

 

Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

 

O zahájení zpracování objednávky je kupující informován emailem.

 

       

ODdkN