Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Moje cena je 62 Kč
Moje cena je 87 Kč
Moje cena je 62 Kč

popular

Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč
Moje cena je 47 Kč

Jak na objednávku
Jak na objednávku

        

 

Svatební tiskoviny na webových stránkách www.svatebnioznameni.net jsou rozděleny do jednotlivých katalogů.

Kupujícímu je umožněno si všechny nabízené produkty řádně prohlédnout.

 

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

 

V úvodu každého katalogu je uvedena informace o minimálním počtu kusů pro objednání svatebních tiskovin,

popř. další informace specifické pro objednání svatebních tiskovin z daného katalogu (technologie tisku svatebních textů, …).

 

 

 OBJEDNÁVKA SVATEBNÍCH TISKOVIN

 

U každého svatebního oznámení jsou uvedeny pro daný vzor parametry, popř. jednoduchý popis tiskoviny.

Dále jsou zde zobrazeny (pokud jsou v nabídce) další barevné varianty vzoru a související zboží ke svatebnímu oznámení

(pozvánky ke stolu, jmenovky ke stolu, obálky, menu …).

 

U vybraného vzoru kupující v roletce vybere barvu písma a typ písma

(ukázka jednotlivých fontů je zobrazena v horní části produktové stránky daného vzoru).

 

Pokud by kupující měl zájem o kombinaci dvou fontů nebo barev,

v roletce u daného svatebního oznámení uvede pouze jeden font (jednu barvu) a v "Údajích pro tisk", v sekci "Poznámka pro nás", specifikuje daný požadavek.

Ke všem vzorům svatebních oznámení jsou dodávány standardní obálky a jsou již zahrnuty v ceně oznámení.

K některým vzorům lze objednat obálku luxusní nebo v designu svatebního oznámení.

Ta již do ceny oznámení zahrnuta není. Možnost dokoupení těchto obálek (luxusních, barevných nebo v designu s oznámením) je uvedena u jednotlivých vzorů svatebních oznámení.

Pokud není u daného oznámení tato možnost uvedena, nelze obálku objednat. 

V případě, že si kupující vybere tyto obálky, jsou dodány k objednávce ve shodném počtu jako svatební oznámení. Standardní obálky se již nedodávají.

Pokud jsou objednány luxusní nebo designové obálky pouze v částečném počtu, jsou do plného počtu doplněny klasické obálky.

 

Pokud má kupující o takové obálky zájem, vybere tento požadavek v roletce.

 

Dále kupující uvede požadovaný počet kusů.

Upozornění: V případě objednání dvou textových variant je NUTNÉ vložit do košíku dané počty kusů pro jednotlivé varianty samostatně.

Pozor: Pro každou textovou variantu (jazykovou mutaci) svatebních oznámení je nutné dodržet minimální počet kusů pro objednání.

Nyní může kupující kliknout na "Dát do košíku".

 

Pokud si kupující přeje další související tiskoviny k vybranému vzoru, pokračuje stejným způsobem.

Bez vložení do košíku se tyto tiskoviny nezapočítají do celkové cenové kalkulace.

Upozornění: V případě objednání dvou variant pozvánek ke stolu, popř. 1 varianty pozvánky ke stolu a žádosti o dar,

je NUTNÉ vložit do košíku dané počty kusů pro jednotlivé varianty samostatně.

 

Pokud kupující již všechny požadované svatební tiskoviny v košíku,

klikne v pravém spodním rohu na ikonu "Košík", zde se zobrazí zboží, které kupující vložil do košíku.

Pokud je vše v pořádku, klikne kupující na "Do košíku".

 

V košíku je možné ještě jednou zkontrolovat počty objednaných kusů u jednotlivých tiskovin, popř. množství opravit.

 

Dále kupující vybere způsob dopravy a platby a klikne na "Údaje pro tisk".

 

 ÚDAJE PRO TISK

 

Zde kupující vyplní všechny potřebné textové kolonky.

Pokud si některý údaj nepřeje vyplnit, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku.

Například, pokud nechce kupující uvádět adresy ženicha a nevěsty nebo motto.

 

Jména snoubenců

Pokud si kupující nepřeje uvádět příjmení snoubenců, uvede pouze jména snoubenců. 


Pokud jsou jména (nebo jméno a příjmení) snoubenců uvedeny ve svatebním textu,

do kolonek jmen a příjmení je nutné uvést pomlčku.

 

Adresy snoubenců

Pokud kupující požaduje na svatební oznámení uvést adresy, kolonku vyplní v požadovaném tvaru.

Pokud si adresy nepřeje uvést, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku.

Pokud mají snoubenci adresu společnou, postačí ji uvést pouze jednou (např. k nevěstě).

 

Motto

Motto je možné vybrat z naší nabídky, popř. uvést své vlastní.

 

Text

Text je možný vybrat z naší nabídky, popř. uvést vlastní.

Text je nutné uvést v té podobě, v jaké si ho kupující přeje natisknout na svatební oznámení (datum, čas a místo obřadu).

Upozornění: Svatební text vepište do jednoho řádku, text bude graficky upraven. Neřádkujte nebo graficky neupravujte!

 

Další tiskoviny

Pokud si kupující dal do košíku i ostatní tiskoviny,

rozklikne "Další svatební tiskoviny".

 

Zde vyplní požadované kolonky standardním způsobem.

 

Do kolonky "Pozvánka ke stolu č. 1" napíše požadovaný text.

Nejčastěji používaný text je: Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu.

Pokud si kupující přeje dvě textové varianty, vyplní i kolonky "Pozvánka ke stolu č. 2" a "Počty kusů".

 

V kolonce "Jmenovky ke stolu" kupující oddělí jména hostů čárkou.

Například: Nevěsta, Ženich, Maminka nevěsty, Maminka ženicha, Babička Marie, . . .

Seznam jmen hostů nepište v objednávce pod sebe, ale vedle sebe a jména oddělujte čárkou.

 

Kolonka "Poznámka pro nás" slouží k doplňujícím informacím k objednávce.

Např. Jména uvést v typu písma Kastler, ostatní text v typu písma Ottawa.

 

Dodací údaje

Kupující vyplní požadované údaje.

Pokud jsou dodací údaje jiné než fakturační, vyplní i fakturační údaje.

 

Pokud je vše v pořádku, klikne na "Rekapitulace". Po kontrole klikne na "Objednat moje oznámení".

 

Kupující píše správně česky. S čárkami a háčky, kde mají být.


Za čárkou v souvětí, za tečkou za větou i za tečkou v datu se dělá mezera. Nevyplňujte objednávku VELKÝMI písmeny.

 

Při volbě textu a svatebního verše je nutné akceptovat jejich délku vůči velikosti svatebního oznámení.

Typ a barvu písma je nutné vybrat z nabídky katalogu, ze kterého je vybrané svatební oznámení. 


U názvu ulic, měst, kostelů a jiných památek je NUTNÉ psát správnou velikost počátečních písmen

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí

a udělení souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři.

Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

 

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

 

Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky.

Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího.

V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

 

O zahájení zpracování objednávky je kupující informován emailem.

 

       

ZTM0OTc