Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.
Ok

top

Moje cena je 112 Kč
Moje cena je 70 Kč
Moje cena je 79 Kč

popular

Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč
Moje cena je 55 Kč

Jak na objednávku
Jak na objednávku

        

Svatební tiskoviny na webových stránkách www.svatebnioznameni.net jsou rozděleny do jednotlivých katalogů. Kupujícímu je umožněno si všechny nabízené produkty řádně prohlédnout.

Kupující bere na vědomí možnost odchylky mezi barvou zobrazenou na monitoru a skutečnou barvou svatebního oznámení. 

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné odchylky u svatebních tiskovin, jako je např. změna materiálu nebo barevnost produktu.

V úvodu každého katalogu je uvedena informace o minimálním počtu kusů pro objednání svatebních tiskovin, popř. další informace specifické pro objednání svatebních tiskovin z daného katalogu.

OBJEDNÁVKA SVATEBNÍCH TISKOVIN

U každého svatebního oznámení jsou uvedeny pro daný vzor parametry, popř. jednoduchý popis tiskoviny. Dále jsou zde zobrazeny (pokud jsou v nabídce) další barevné varianty vzoru a související zboží ke svatebnímu oznámení (pozvánky ke stolu, jmenovky ke stolu, obálky, menu …).

U vybraného vzoru kupující v roletce vybere barvu písma a typ písma (ukázka jednotlivých fontů je zobrazena v horní části produktové stránky daného vzoru), popř. odstín papíru (pouze u některých vzorů).

Pokud by kupující měl zájem o kombinaci dvou fontů nebo barev, v roletce u daného svatebního oznámení uvede pouze jeden font (jednu barvu) a v Údajích pro tisk, v sekci Poznámka pro nás, specifikuje daný požadavek.

Ke všem vzorům svatebních oznámení jsou dodávány standardní obálky a jsou již zahrnuty v ceně oznámení.

K některým vzorům lze objednat obálku luxusní nebo v designu svatebního oznámení. Ta již do ceny oznámení zahrnuta není. Možnost dokoupení těchto obálek (luxusních, barevných nebo v designu s oznámením) je uvedena u jednotlivých vzorů svatebních oznámení. Pokud není u daného oznámení tato možnost uvedena, nelze luxusní nebo designové obálku objednat. 

V případě, že si kupující vybere luxusní nebo designové obálky, jsou dodány k objednávce ve shodném počtu jako svatební oznámení. Standardní obálky se již nedodávají.

Pokud jsou objednány luxusní nebo designové obálky pouze v částečném počtu, jsou do plného počtu objednaných kusů oznámení doplněny klasické obálky.

Dále kupující uvede požadovaný počet kusů vybraných tiskovin. Nyní může kupující kliknout na Objednáváme ... .

Upozornění: V případě objednání dvou textových variant je NUTNÉ vložit do košíku dané počty kusů pro jednotlivé varianty samostatně (např. budeme oddáni 30 ks, byli jsme oddáni 15 ks).

Pozor: Pro každou textovou variantu (jazykovou mutaci) je nutné dodržet minimální počet kusů pro objednání.

Pokud si kupující přeje další související tiskoviny k vybranému vzoru svatebních oznámení, pokračuje stejným způsobem.

Bez vložení do košíku se tyto tiskoviny nezapočítají do celkové cenové kalkulace.

Upozornění: V případě objednání dvou variant pozvánek ke stolu, popř. 1 varianty pozvánky ke stolu a žádosti o dar, je NUTNÉ vložit do košíku dané počty kusů pro jednotlivé varianty samostatně (např. pozvání ke stolu 30 ks, pozvání na raut 15 ks).

Pokud má kupující již všechny požadované svatební tiskoviny v košíku, klikne v pravém spodním rohu na ikonu Košík, zde se zobrazí zboží, které kupující vložil do košíku. Pokud je vše v pořádku, klikne kupující na Do košíku.

V košíku je možné ještě jednou zkontrolovat počty objednaných kusů u jednotlivých tiskovin, popř. množství opravit.

Dále kupující vybere způsob dopravy a platby a klikne na Údaje pro tisk.

ÚDAJE PRO TISK

Zde kupující vyplní všechny potřebné textové kolonky. Pokud si některý údaj nepřeje vyplnit, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku. Například, pokud nechce kupující uvádět adresy ženicha a nevěsty nebo motto.

Jména snoubenců

Pokud si kupující nepřeje uvádět příjmení snoubenců, uvede pouze jména snoubenců.
Pokud jsou jména (nebo jméno a příjmení) snoubenců uvedeny ve svatebním textu, do kolonek jmen a příjmení je nutné uvést pomlčku.

Adresy snoubenců

Pokud kupující požaduje na svatební oznámení uvést adresy, kolonku vyplní v požadovaném tvaru. Pokud si adresy nepřeje uvést, ponechá kolonku prázdnou nebo napíše pomlčku. Pokud mají snoubenci adresu společnou, postačí ji uvést pouze jednou (např. k nevěstě).

Motto

Motto je možné vybrat z naší nabídky, popř. uvést své vlastní.

U svatebních mott jsou také uvedeny, pokud jsou nám známi, autoři. Nepřebíráme zodpovědnost za pravopisnou ani obsahovou správnost uváděných mott a citátů.

Text

Text je možný vybrat z naší nabídky, popř. uvést vlastní. Text je nutné uvést v té podobě, v jaké si ho kupující přeje natisknout na svatební oznámení (datum, čas a místo obřadu).

Upozornění: Svatební text vepište do jednoho řádku, text bude graficky upraven. Neřádkujte nebo graficky neupravujte!

Další tiskoviny

Pokud si kupující dal do košíku i ostatní tiskoviny, rozklikne kolonku Další svatební tiskoviny. Zde vyplní požadované kolonky standardním způsobem.

Do kolonky Pozvánka ke stolu č. 1 napíše požadovaný text. Nejčastěji používaný text je: Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu.

Pokud si kupující přeje dvě textové varianty, vyplní i kolonky Pozvánka ke stolu č. 2 a Počty kusů.

V kolonce Jmenovky ke stolu kupující oddělí jména hostů čárkou. Například: Nevěsta, Ženich, Maminka nevěsty, Maminka ženicha, Babička Marie, ... .

Seznam jmen hostů je nutné psát v objednávce vedle sebe a jména oddělit čárkou.

Kolonka Poznámka pro nás slouží k doplňujícím informacím k objednávce, např. jména uvést v typu písma Kastler, ostatní text v typu písma Ottawa.

Dodací údaje

Kupující vyplní požadované údaje. Pokud jsou dodací údaje jiné než fakturační, vyplní i fakturační údaje.

Pokud je vše v pořádku, klikne na Kontrola objednávky. Po kontrole klikne na Odesíláme a těšíme se … .

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kupující píše správně česky. S čárkami a háčky, kde mají být.
Za čárkou v souvětí, za tečkou za větou i za tečkou v datu se dělá mezera. Nevyplňujte objednávku VELKÝMI písmeny!

Při volbě textu a svatebního verše je nutné akceptovat jejich délku vůči velikosti svatebního oznámení. Typ a barvu písma je nutné vybrat z nabídky katalogu, ze kterého je vybrané svatební oznámení. 
U názvu ulic, měst, kostelů a jiných památek je NUTNÉ psát správnou velikost počátečních písmen

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce prodávajícího a potvrzením kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

Po odeslání objednávky je na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce odeslán souhrn objednávky s potvrzením o zařazení objednávky do fronty ke zpracování. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Prodávající doporučuje potvrzení se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolovat, zda je v objednávce vše dle přání kupujícího. Pokud kupující zjistí v odeslané objednávce nějaké nepřesnosti, je povinen doplňující podklady k uskutečněné objednávce zaslat co nejdříve jako reakci na elektronickou poštu se souhrnem objednávky, aby byla zachována historie komunikace.

V případě nedoručení automaticky vygenerovaného potvrzení z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího elektronické schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

O zahájení výrobního procesu objednávky je kupující informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. Podklady z objednávky se upravují do vybraných svatebních tiskovin. Připravená korektura ke schválení spolu s celkovou cenou za objednávku je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

Kupující provede u zaslaného náhledu důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Od kupujícího se očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Odsouhlasením korektury potvrzuje kupující jak celkovou cenu za zakázku, tak i závaznou objednávku. Odsouhlasená korektura slouží jako podklad pro výrobu a je směrodatná.

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím elektronické komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

Schválení grafického návrhu a cenové kalkulace je nutné provést písemně /elektronickou poštou/. Pro zachování historie komunikace je doporučeno reagovat na elektronickou komunikaci s náhledem svatebních tiskovin. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

Změny v textu po odsouhlasení korektury již nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty.

Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky v přesné podobě, v jaké ho kupující dodá. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

Vyžádané změny v náhledu ze strany kupujícího je doporučeno zaslat jako reakci na zaslanou elektronickou komunikaci s korekturou, aby byla zachována historie komunikace. Požadované úpravy textu v náhledech zasíláme do dvou pracovních dnů od zaslání požadavku.

Grafický návrh a další dvě grafické úpravy náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou již zahrnuty v ceně svatebních tiskovin. Jedná se o změnu fontu, změnu velikosti písma, barvu písma, počty kusů, opravy chyb v textu a všechny grafické úkony na žádost snoubenců.

Každá další úprava nad tento limit - zaslání nových náhledů elektronickou poštou (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

Na základě potvrzení a schválení korektury svatebních tiskovin k tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 – 20 pracovních dnů od připsání platby za objednané zboží na bankovní účet prodávajícího.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky je termín zhotovení do 8 pracovních dnů od potvrzení korektury a schválení k tisku. Expresní výroba je podmíněna jednorázovým příplatkem dle platného ceníku uvedeného v dodacích a platebních podmínkách.

N2JkNWQ3