Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

Dodací a platební podmínky
Dodací a platební podmínky

 

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a udělení souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

 

Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

 

  • ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

O zahájení zpracování objednávky je kupující informován emailem. Podklady z objednávky se předávají grafikovi ke zpracování. Připravená korektura ke schválení spolu s cenovou kalkulací je kupujícímu zaslána na uvedený email v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

 

Kupující provede důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Po zaslání náhledu se od kupujícího očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost!

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím emailové komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

 

Oznámení je předáno do výroby až po písemném /emailem/ odsouhlasení. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

 

Změny v textu po odsouhlasení korektury již bohužel nejsou možné, protože se zakázka začíná okamžitě zpracovávat.

Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky přesně v podobě, v jaké ho kupující dodá.

Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel! Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

 

Vyžádané opravy textu ze strany kupujícího bývají provedené do dvou (2) dnů od zaslání požadavku.

První dvě korektury tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou bezplatné. Každá další korektura - zaslání nových náhledů emailem (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna částkou 100 Kč.

 

  • VÝROBNÍ LHŮTA

Na základě potvrzení korektury a schválení tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 - 15 pracovních dnů.

V případě expresní zakázky, která je podmíněna jednorázovým příplatkem 500 Kč, je termín zhotovení do 7 pracovních dnů.

 

  • PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané svatební tiskoviny, ceny přípravy tisku dle počtu zvolených tiskovin a ceny za dopravu a způsob platby. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná. 

 

K ceně objednaných produktů je přičtena částka 350 Kč předtiskové přípravy za svatební oznámení a 1 variantu pozvánek ke stolu. Popř. 70 Kč za předtiskovou přípravu 2. varianty pozvánek ke stolu, případně 150 Kč za jmenovky ke stolu.

Tato částka je poplatek za práci v pozadí objednávky, jako je řez papíru, nastavení tisku a ostatních činností souvisejících s tiskem.

 

V předkalkulaci v objednávkovém formuláři však není zohledněna např. 2 textová varianta svatebního oznámení, výroba raznice při tisku termoražbou nebo termografií (pouze katalog 2), dotisk jmen nebo monogramů na přední stranu oznámení a jiná speciální přání kupujícího. O tyto ceny bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

 

Svatební oznámení lze doobjednat do tří (3) měsíců po uskutečnění zakázky. Po tuto dobu archivujeme konečná data, která byla použita pro tisk. Po tomto termínu jsou předchozí přípravy již vymazány.

Pokud je při doobjednávce vše beze změn a předchozí příprava je archivována, platí se příprava k tisku 100 Kč za každou jednu tiskovou variantu, cena za doobjednané svatební oznámení x počet kusů a expediční náklady. V případě jakékoli změny textu je však potřeba dělat novou přípravu.  

 

  • DODACÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícího v objednávce,                                                            

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (objednávka je odesílána po připsání platby na náš účet).

 

Možnosti platby se volí při vytváření objednávky. V případě nutnosti je možné způsob platby změnit. Kupující je povinen prodávajícího o změně způsobu platby informovat s dostatečným předstihem a to emailem s číslem objednávky.

 

Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od přepravce. Při platbě na bankovní účet je kupní cena splatná po předání zakázky do výroby, nejpozději však před odesláním vyrobené zakázky na adresu objednavatele.

 

Při platbě předem bankovním převodem je nutno uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Při tomto způsobu platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.

 

Při převzetí zásilky kupující provede kontrolu neporušenosti zasílacího obalu. Pokud objeví poškození, sepíše s doručovatelkou protokol o poškození zásilky a provede kontrolu obsahu zásilky.

 

Prodávající doručuje zboží prostřednictvím provozovatele přepravních služeb: 
• Česká pošta s. p. - pouze v pracovní dny 

 

 

 

 

 

 

ODQyZDl