Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i pečeme.

top

Cena s potiskem 43 Kč
Cena s potiskem 33 Kč
Cena s potiskem 49 Kč

popular

Cena s potiskem 25 Kč
Cena s potiskem 25 Kč
Cena s potiskem 20 Kč

Dodací a platební podmínky
Dodací a platební podmínky

 

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí a udělení souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři. Pokud kupující tento postup nedodrží, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout.

Na zásadně chybné objednávky a objednávky, které nebudou míněny vážně, nereagujeme. 

 

Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno a na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího), odesláno potvrzení o zařazení objednávky do fronty ke zpracování spolu se souhrnem objednávky. Doporučujeme, aby byl email se souhrnem objednávky ještě jednou pečlivě zkontrolován, zda je vše v objednávce opravdu dle přání kupujícího. V případě nedoručení automaticky vygenerovaného emailu z technických důvodů nebo problémů na straně kupujícího či prodávajícího emailové schránky, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího. 

 

  • ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

O zahájení zpracování objednávky je kupující informován emailem. Podklady z objednávky se předávají grafikovi ke zpracování. Připravená korektura ke schválení spolu s cenovou kalkulací je kupujícímu zaslána na uvedený email v objednávce nejpozději do 3 - 4 pracovních dnů.

 

Kupující provede důkladnou kontrolu grafického zpracování, překlepů, pravopisných jevů, gramatiky, stylistiky a interpunkce.

Po zaslání náhledu se od kupujícího očekává nejen odsouhlasení grafické přípravy, ale především autorizace textu!

Jestliže dá kupující pokyn k předání do výroby, potvrzuje tak 100% správnost textu. Po tomto odsouhlasení přebírá veškerou odpovědnost za textovou a rozměrovou správnost kupující!

Zasláním potvrzení o správnosti korektury zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a současně s podmínkami smluvenými prostřednictvím emailové komunikace, které jsou v případě rozporu přednostní.

 

Oznámení je předáno do výroby až po písemném /emailem/ odsouhlasení. Bez písemného souhlasu nebude zakázka vytištěna.

 

Změny v textu po odsouhlasení korektury již bohužel nejsou možné, protože se zakázka předává do tiskové fronty.

Při reklamaci se nebere v potaz vypsaná objednávka, ale odsouhlasený návrh. Za přehlédnuté chyby v textu nenese prodávající odpovědnost. Text není ručně přepisován, ale je kopírován z objednávky přesně v podobě, v jaké ho kupující dodá.

Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel! Tímto není dotčen nárok kupujícího na reklamaci z jiných důvodů!

 

Vyžádané opravy textu ze strany kupujícího bývají provedené do dvou (2) dnů od zaslání požadavku.

Grafický návrh a další dvě úpravy/korektury náhledu svatebních tiskovin vytvořené na základě požadavků kupujícího jsou bezplatné. Každá další korektura - zaslání nových náhledů emailem (ne z viny prodávajícího) - je zpoplatněna částkou 200 Kč.

 

  • VÝROBNÍ LHŮTA

Na základě potvrzení korektury a schválení tisku se zakázka vytiskne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 - 15 pracovních dnů.

Doba potřebná k vytištění závisí na vytíženosti ve výrobě a na výrobní složitosti svatebních tiskovin. Mimo svatební sezónu mohou být výrobní lhůty kratší. Ve svatební sezóně a v době dovolených naopak delší.

V případě expresní zakázky, která je podmíněna jednorázovým příplatkem 500 Kč,

je termín zhotovení do 7 pracovních dnů od odsouhlasení korekktury a schválení k tisku.

Pokud žádáte expresní výrobu svatebních oznámení, odešlete objednávku a telefonicky nás kontaktujte.

Při expresní výrobě věnujte zvýšenou pozornost kontrole objednávky (pravopisu atd.), aby se omezil počet korektur a nedocházelo ke zbytečnému zdržování.

 

  • PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané svatební tiskoviny, ceny přípravy tisku dle druhu a počtu zvolených tiskovin a ceny za dopravu a způsob platby. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku České pošty s.p. a je neměnná. 

Příprava tisku je poplatek za práci v pozadí objednávky, jako je řez papíru, nastavení tisku a ostatních činností souvisejících s tiskem.

K ceně objednaných produktů je přičtena předtisková příprava za svatební oznámení a jedné varianty pozvánky ke stolu ve výši 350 Kč. Popř. 100 Kč za předtiskovou přípravu druhé varianty pozvánky ke stolu, případně 200 Kč za sazbu jmen na jmenovky ke stolu.

 

 Specifické úkony

V kalkulaci v objednávkovém formuláři však není zohledněna např.:

2 textová varianta svatebního oznámení, výroba raznice u svatebního oznámení (pouze katalog 2), výroba raznice u pozvánek ke stolu při změně textu a fontu (tisk termoražbou nebo termografií), dotisk jmen nebo monogramů na přední stranu oznámení (pouze katalog 2), jednorázový příplatek za malonákladový tisk.

 

O tyto specifické úkony bude cenová kalkulace z objednávky upravena a zaslána spolu s grafickým náhledem ke schválení.

 

Dotisk

Svatební oznámení lze doobjednat do tří (3) měsíců po uskutečnění zakázky. Po tuto dobu archivujeme konečná data, která byla použita pro tisk. Po tomto termínu jsou data pro tisk již vymazána.

Pokud je při doobjednávce vše beze změn a předchozí příprava je archivována, účtuje se jednorázový manipulační poplatek za dotisk 100 Kč za každou tiskovou variantu + cena za doobjednané svatební tiskoviny x počet kusů + expediční náklady.

V případě jakékoli změny textu na doobjednáváných tiskovinách je nutné vytvořit nový grafický návrh. Za tyto změny se účtuje předtisková příprava ve výši 350 Kč.

Pokud již nejsou konečná data archivována, je nutné vytvořit novou objednávku. 

 

  • DODACÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 


• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícího v objednávce,                                                            

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího po odsouhlasení korektury (vytištěná objednávka je odesílána až po připsání platby na náš účet).

 

Náklady na doručení jsou ve výši:

  • 150 Kč/dobírka,
  • 100 Kč/platba předem převodem na účet.

 

Možnosti platby se volí při vytváření objednávky. V případě nutnosti je možné způsob platby změnit. Kupující je povinen prodávajícího o změně způsobu platby informovat s dostatečným předstihem a to emailem s číslem objednávky.

 

Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od přepravce. Při platbě na bankovní účet je kupní cena splatná po odsouhlasení korektury a předání zakázky do výroby, nejpozději však před odesláním vyrobené zakázky na adresu objednavatele.

 

Při platbě předem bankovním převodem je nutno uvést přesně variabilní symbol, aby bylo možné platbu správně identifikovat. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího. Při tomto způsobu platby je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Výpis z účtu kupujícího není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné poškození při dopravě, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany přepravce neopravňuje kupujícího k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.

 

Při převzetí zásilky kupující provede kontrolu neporušenosti zasílacího obalu. Pokud objeví poškození, sepíše s doručovatelkou protokol o poškození zásilky a provede kontrolu obsahu zásilky.

 

Prodávající doručuje zboží prostřednictvím provozovatele přepravních služeb: 
• Česká pošta s. p. - pouze v pracovní dny 

 

 Tábor 17. května 2019

 

 

 

 

MTQ4OTl