Máme rádi svatební sušenky (cookies), a proto je i sbíráme. Některé koláčky jsou nezbytné, o těch dalších si můžete sami rozhodnout ZDE.

Moje cena je 43 Kč
Moje cena je 40 Kč
Moje cena je 115 Kč

» Cookies
Sušenkový pravidla

Proč se jim říká cookies?

Slovo cookie znamená v angličtině kulatá sušenka, proto se také někdy i v počítačovém světě setkáváme s tím, že v souvislosti s prohlížeči je řeč o sušenkách či cookies.

Datové cookies mají plnit stejný účel jako ty opravdové cookies – nabídnout návštěvníkům sušenku, aby se rychleji vytvořila příjemná atmosféra. Tak jako se hostům nabízejí sušenky, tak každý web nabídne svým návštěvníkům cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou obsahově drobné textové soubory používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány v počítači nebo jiném zařízení uživatele pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu.

Soubory cookies shromažďují informace o používání daných webových stránek. Tyto informace zahrnují typ internetového prohlížeče a operačního systému, který návštěvník použil, název domény, místa, ze kterého se uživatel připojil (IP adresa), datum, čas a trvání návštěvy, počet návštěv, průměrný čas strávený na webových stránkách a stránky, které návštěvník zobrazil. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje návštěvníkův prohlížeč, když znovu navštíví dané webové stránky. Rovněž je možné sledovat, jakým způsobem vyhledává na webových stránkách a jaké zboží si prohlíží.

Cookies nikdy neobsahují citlivé údaje, jsou kompletně pasivní (neobsahují software programy, viry nebo spyware a nemůžou přistoupit k informacím z hard disku uživatele). Obsahují pouze anonymní informace potřebné k chodu webu, případně ke sběru statistických či marketingových dat. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu slouží cookies?

Hlavní smysl cookie (jedné sušenky) je zvyšovat uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Slouží k efektivní navigaci na webové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského prostředí webové stránky; umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

Jak se dělí cookies?

Cookies lze dělit na základě několika kritérií, a to podle doby, po kterou jsou uchovávány, podle subjektu, kterému patří a podle jejich využití.

1. V závislosti na délce doby uchování lze cookies dělit na:

Dočasné / krátkodobé cookies (session cookies), které se ukládají do zařízení jen do doby, než je ukončena práce s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek či přidružených aplikací nezbytné. Jejich využití je krátkodobé a to pouze po dobu setrvání na webových stránkách. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Trvalé / dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v prohlížeči po delší období nebo dokud se ručně neodstraní. Délka období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek. Cookies spadající do této kategorie slouží zejména pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti. Pro použití těchto souborů cookies je vyžadován souhlas. Otevřením webových stránek dává návštěvník souhlas s umístěním těchto cookies do svého zařízení.

2. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na:

Cookies první strany (first party cookie), které vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky. Bez nich by většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.

Takové cookies se všeobecně považují za bezpečnější. Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů.

Cookies třetích stran (third party cookie), které jsou ukládány do zařízení uživatele pomocí skriptu jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží.

Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami. Nejčastěji to jsou cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

3. Podle účelu použití lze cookies dělit na:

Nezbytně nutné (esenciální) / povinné cookies (strictly necessary cookies), které jsou bezpodmínečně nutné pro správné fungování webové stránky. Zahrnují například cookies, které umožňují přihlásit se do zabezpečených částí webové stránky nebo si pamatují jaké zboží bylo dáno do košíku. Tyto cookies neshromažďují o uživatelích žádné informace, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali. Obvykle jsou určeny pro danou relaci a vyprší v okamžiku, kdy uživatel ukončí svou návštěvu webových stránek. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.

Výkonnostní cookies (performance cookies), které se používají pouze ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji. Také dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci dané webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou souhrnné a anonymní. Používání výkonnostních cookies vyžaduje souhlas uživatele. Otevřením webových stránek dává návštěvník souhlas s umístěním těchto cookies do svého zařízení.

Funkční cookies (functionality cookies), které usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle voleb návštěvníka (např. uživatelské jméno, volbu jazyka či preferovanou velikost písma), s cílem vylepšit návštěvníkovu zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si preferencí návštěvníka při další návštěvě webových stránek. Neshromažďují ale informace, které by dokázaly návštěvníka identifikovat. Používání funkčních cookies vyžaduje souhlas uživatele. Otevřením webových stránek dává návštěvník souhlas s umístěním těchto cookies do svého zařízení.

Cílené a reklamní (profilovací) cookies, které se používají ke sledování preferencí, které zákazník odhalí prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže. Používání cílených cookies vyžaduje souhlas uživatele.

Jaké cookies používáme?

Soubory cookies používáme ke zlepšení uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme, aby návštěvníka identifikovaly, buď po dobu trvání jeho návštěvy za použití krátkodobých cookies, nebo pro opakované návštěvy za použití trvalých cookies.

Používáme soubory cookies:

které jsou nezbytné (technické) pro provoz webových stránek a bez jejich použití by nebylo možné zajištění základní funkcionality webových stránek,

pro zlepšení funkce (funkční) našich webových stránek, např. by bez nich nebylo možné uložit zboží do košíku a

které nám pomáhají zlepšit výkonnost (výkonnostní) našich webových stránek, aby návštěvníkům nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci svého obsahu.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by každého návštěvníka považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostane na novou stránku našich webových stránek.

Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a poskytli návštěvníkům uživatelsky přátelské prostředí. Proto prohlížením našich webových stránek a používáním našich služeb návštěvník souhlasí s tím, že můžeme na jeho zařízení tyto soubory cookies umístit.

Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich webových stránek, používáme službu Google Analytics – webovou analytiku poskytovanou společností Google Inc. (Google). I když se tyto služby přímo netýkají GDPR, je lepší, aby uživatel o těchto službách věděl (a).

Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají v počítači návštěvníka a umožňují nám analyzovat, jak používá naše webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Společnost Google v souladu se štítem ochrany osobních údajů EU-USA prohlašuje, že dodržuje tento štít.

Google naším jménem využívá tyto informace pro vyhodnocení používání našich webových stránek návštěvníkem, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že IP adresa uživatele poskytnutá jeho prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google může také poskytnout tyto informace, shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics, třetím stranám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí strany zpracovávat tyto informace jménem společnosti Google.

Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o užívání našich webových stránek (včetně IP adresy návštěvníka) společností Google může uživatel zabránit tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhne a do svého prohlížeče nainstaluje patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gooptout?hl=en. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů je možné najít na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html případně na https://policies.google.com nebo na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Většina prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení a zároveň také podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů je možné jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace je možné použít nápovědu daného prohlížeče. Pokud bude mít návštěvníkův prohlížeč použití cookies povoleno, vychází se z toho, že souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serverů webových stránek.

Odstranění nebo blokování cookies však může negativně ovlivnit používání některých částí dané webové stránky nebo mobilní aplikace.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies je možné nalézt na následujících webových stránkách:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Další informace o cookies a jejich využití lze najít na stránkách http://www.allaboutcookies.org a www.aboutcookies.org.

 

YjM0ODg0